Bericht Pforzheimer Kurier: Oktoberfest beim Hundesportverein, 75245 Neulingen-Bauschlott
Bericht Pforzheimer Kurier, Oktoberfest Hundesportverein Neulingen-Bauschlott